ANNONSER

AKTIVE ANNONSER

Persaunet helse- og velferdssenter


Persaunet helse og velferdssenter søker etter motiverte studenter til helgestillinger. Dette er boliger med mennesker fra 40 til 90 år med sjeldne nevrologiske lidelser, slag, amputasjoner, psykiatri mm. Dersom dette er noe for deg, ta kontakt med Marit Mauset;

marit.mauset@ntnu.no.

Bemanningssenteret søker 7 sykepleiere til fast 100% stilling i rundturnus


Bemanningssenteret formidler/dekker vikarbehov for blant annet sykepleietjenesten ved St. Olavs hospital. Du får fast ansettelse ved Bemanningssenteret med en fast turnus med arbeid hver 3. helg, hvor vakter blir plassert på ulike avdelinger.
Du vil få mulighet til å tilegne deg en unik breddekompetanse og opparbeide deg et bredt nettverk på sykehuset.


Vi tilbyr

  • Innflytelse på egen turnus
  • Lønn etter tariff
  • Funksjonstillegg på kr. 20.000 pr år beregnet etter stillingsprosent
  • Mulighet til økt kompetanse på flere fagområder
  • Faste kompetansedager med fokus på faglig og personlig utvikling
  • Personaloppfølging av fast leder ved Bemanningssenteret
  • Offentlige pensjonsordninger og forsikringsordninger i KLP med gunstige                                                                                 lånevilkår og banktjenester
  • IA-bedrift


Søknadsfrist:

17.03.2019

KONTAKT OSS

FØLG OSS