Nutrix

_____________________________________________________________________________________________________________________________

OM OSS


Nutrix er linjeforeningen for sykepleiestudenter ved NTNU Trondheim. Hva er så en linjeforening, tenker du kanskje da? En linjeforening er en studentdrevet organisasjon for studentene på sitt respektive studie. Linjeforeningen drives frivillig av engasjerte studenter.


Vi i linjeforeningen jobber for at det skal være et godt og inkluderende sosialt og faglig miljø på studiet. Vi mener at det er en stor sammenheng mellom trivsel på studiet og gode resultater.

Derfor er det en viktig oppgave for oss å sørge for at våre medlemmer skal trives best mulig, og ha et stabilt sosialt nettverk. Gjennom linjeforeningen får studentene mulighet til å bli kjent med hverandre på andre areaner enn skolebenken. Her blir studentene kjent med medstudenter i klassen, samt på tvers av kullene.


Hver måned tilbyr vi et utvalg av aktiviteter og arrangementer for medlemmene våre, blant annet quiz, fotballtrening, korøvelse, fester og turer.

© Copyright 2015. All Rights Reserved.