Styret

STYRET

 

Nutrixstyret består av 38 personer som er fordelt ut over ulike ansvarsområder og komiteer. Hver komité består av en komitéleder, og disse komitélederne er del av kjernestyret. Kjernestyret består i tillegg av leder, nestleder, økonomiansvarlig, PR-ansvarlig og sosialansvarlig, og er på tilsammen 15 personer.

 

 

KOMITEENE

 

Komiteene arbeider med spesifikke oppgaver innenfor sitt ansvarsfelt.

 

Komiteene består av en til to komitéledere, og opptil 6 komitémedlemmer. Sammen jobber de med å planlegge og arrangere arrangementer og aktiviteter for linjeforeningens medlemmer.

Gjennom en linjeforening får studentene mulighet til å bli kjent med hverandre på andre arenaer enn på skolen. I tillegg får de mulighet til å bli kjent både med de i klassen og med studenter på tvers av kullene, samt studenter fra andre linjeforeninger. Med våre faglige arrangementer og kurs bidrar vi til å tette gapet mellom teori og praksis, og mellom studie, student og professor.

 

Linjeforeningen bidrar til å forebygge mot ensomhet, i tillegg til at det gir morsomme, lærerike, minnerike, og spennende opplevelser for studentene.

 

KJERNESTYRET

 

 

Kjernestyrets medlemmer har ulike verv, som har ansvar innenfor ulike området. Kjernestyret består av komitélederne, økonomiansvarlig, sosialansvarlig, leder og nestleder. Vi har møte to ganger i måneden for planlegging og koordinering.

VICTORIA BERGGRUND

LEDER

 

Kull 2016

AMALIE BERGSTRØM SUNDELL

ØKONOMIANSVARLIG

 

Kull 2015

TONJE JARNEID

SOSIALANSVARLIG

 

Kull 2015

MINA FREDRIKSEN

PR-ANSVARLIG

 

Kull 2014

MARI ANDREASSEN DEVIK

AKTIVITETSANSVARLIG

 

Kull 2015

SARA SUNDQIUST

QUIZMASTER

 

Kull 2016

SIGRID VOLL EEK

ARRANGEMENTANSVARLIG

 

Kull 2015

HANNAH JAHRE

NESTLEDER

 

Kull 2016

INGRID VANBERG

ØKONOMIANSVARLIG

 

Kull 2014

MARTHE SKARPÅS

SOSIALANSVARLIG

 

Kull 2015

ERLEND BEKKEN

AKTIVITETSANSVARLIG

 

Kull 2014

MARIE WOLD STAVRUM

FAGANSVARLIG

 

Kull 2015

MAREN W. LIE

IDRETTSANSVARLIG

 

Kull 2016

JULIE LANDRØ

ARRANGEMENTANSVARLIG

 

Kull 2015

© Copyright 2015. All Rights Reserved.